Ymddiriedolaeth
Nansi Richards

Cyswllt / Contact
 • YSGRIFENNYDD / SECRETARY

  Eleri Williams
  Cyfeiriad / Address:  Pen Uchaf, Maerdy, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 9NY
  Ffon / Phone:  01490 460421
  Ebost / Email:  elerinant@yahoo.co.uk

 • CADEIRYDD / CHAIRPERSON

Carys Williams
Cyfeiriad / Address:  38 Highfields, Llandaf, Caerdydd, CF5 3DU
Ffon / Phone:  02920 563219

 • TRYSORYDD / TREASURER:

Meinir Llwyd Jones
Cyfeiriad / Address:  Fferm y Rhewl, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0DT
Ffon / Phone:  07967 274617


Modify Website

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting