Ymddiriedolaeth
Nansi Richards

 

YMDDIRIEDOLWYR YR YSGOLORIAETH

SCHOLARSHIP TRUSTEES


 

 

CADEIRYDD 
CHAIRPERSON
Carys Williams, 38 Highfields, Llandaf, Caerdydd, CF5 3DU.
 
TRYSORYDD
TREASURER
Meinir Llwyd Jones, Fferm y Rhewl, Waen, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0DT.
 
YSGRIFENNYDD
SECRETARY
Eleri Williams, Pen Uchaf, Maerdy, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 9NY.
 
Cynrychioli'r Gymdeithas Alawon Gwerin / Representing the Welsh Folk Song Society Myron Lloyd, Llanbedr Dyffryn Clwyd.

Gwenan Gibbard, Pwllheli
Cynrychioli'r Gymdeithas Cerdd Dant / Representing the Cerdd Dant Society Carys Williams, Caerdydd

Beti Puw Richards, Bala
Cynrychioli'r Gymdeithas Ddawns Werin / Representing the Welsh Folk Dance Society
 
Ymddiriedolwyr eraill ac Aelodau’r Pwyllgor / Other Trustees and Committee Members Derwyn Roberts, Wrecsam

Rhiannon Jones, Rhuthun

Dylan Cernyw, Bae Colwyn

Dafydd Roberts, Caernarfon

Eirlys Dwyryd, Rhuthun

 

 

 

 Modify Website

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting